footer-logo

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške.

  Gosposvetska cesta 1,
2380 Slovenj Gradec

  040 651 844

  sdmsztb.koroske@gmail.com

  Facebook