Podatki o društvu

  Naziv: STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV KOROŠKE

  Sedež društva: Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Telefon: 040 651 844

  Facebook

O logotipu

Logotip: »Srce in razprta dlan sta zlita v eno«, modro bele barve, ob njem je zapisano ime Društva«. Izhajajoč iz stoletja znanih prepričanj strokovne in laične javnosti, da potrebuje medicinska sestra za opravljanje svojega poslanstva oziroma poklica: strokovno znanje, delovne roke in čuteče srce, je logotip Društva izdelal arhitekt Edi Koraca iz biroja Arh Deko (Arhitektura Design Koraca), v sodelovanju članic Društva Jane Spanžel in Bojane Zemljič. »Razprta dlan«, ki simbolizira pomen dotika v zdravstveni negi in hkrati predstavlja posebno vlogo delovnih rok medicinske sestre. »Srce na razprti dlani« simbolizira pričakovano etično držo, holističen pristop, empatijo, srčnost ter sočutnost, čustveno inteligenco, sposobnost profesionalne komunikacije, kar so naslednji osnovni pogoji, ki naj bi jih imela medicinska sestra, da bi lahko dobro opravljala svoj poklic oziroma poslanstvo. Modra barva simbolizira, mirnost, stabilnost, enotnost, harmonijo, zaupanje, resnico, varnost, čistost, red, lojalnost, nebo, vodo in s tem življenje. Bela barva predstavlja:čistost in sterilnost, zato je pogosta v bolnišnicah in medicini nasploh; nevtralnost, zato je bela zastava simbol želje po dogovoru.