Komisije

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV IZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje je organ Društva, ki v skladu s Pravilnikom o oblikovanju in uporabi sredstev iz sklada za izobraževanje članom Društva odobri finančna sredstva. Komisijo imenuje upravni odbor Društva.

Tanja Hovnik Markota, mag. zdr. nege, predsednica Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške,
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
MANDAT 2023 - 2027

Člani komisije:

 • Majda Topler
 • Bojana Viderman
 • Vesna Nerad
 • Lucija Bahč
 • Klavdija Mežnar
 • Lea Rebernik ZD Ravne

 

MANDAT 2019 - 2023

Člani komisije:

 • Majda Topler
 • Bojana Viderman
 • Vesna Vravnek
 • Polona Moličnik
 • Lucija Bahč
 • Klavdija Mežnar

 

MANDAT 2015 - 2019

Člani komisije:

 • Majda Topler
 • Bojana Zemljič
 • Milena Kuhelnik
 • Dalja Pečovnik
 • Marjanca Božič
 • Bojana Viderman

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Komisija za priznanja je organ Društva. Deluje v skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva.

Priznanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške (v nadaljevanju: Društvo), se podeljuje posamezniku ali skupini za dosežke na področju zdravstvene ali babiške nege.

Priznanja lahko prejmejo tudi organizacije in društva za prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programov in akcij Društva ter za pomembne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege.

Komisijo imenuje upravni odbor Društva.

Upravni odbor Društva objavi v informativnem biltenu UTRIP razpis, ki vsebuje vrsto in število priznanj, kriterije za prijavo na razpis in rok prijave.

BojanaStern 
Bojana Štern, predsednica Komisije za priznanja
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške,
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MANDAT 2023 - 2027

Člani komisije:

 • Andreja Kušter
 • Mirjam Šteharnik
 • Ivan Tandler
 • Silvija Skrivarnik
 • Lidija Reiter

 

MANDAT 2019 - 2023

Člani komisije:

 • Andreja Kušter
 • Ida Lužnik
 • Bojana Štern
 • Claudia Razbornik
 • Mirjam Šteharnik
 • Janez Tandler

 

MANDAT 2015 - 2019

Člani komisije:

 • Andreja Kušter
 • Katjuša Mravljak
 • Matej Vidovič
 • Bojana Štern
 • Nada Javornik