Častni član

Naziv »ČASTNI ČLAN« prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu Društva. Naziv častnega člana podeljuje upravni odbor Društva.

 

MARIJA BURNIK - častni član 2006

Prva predsednica ga. Marija BURNIK, ob podelitvi naziva »ČASTNI ČLAN DRUŠTVA« ob 40–letnici delovanja DMSBZT Slovenj Gradec (2006).

 

MARIJA GEČ - častni član 2016

Marija Geč je se je rodila 25. junija 1932 blizu Slovenske Bistrice. Po končani Višji šoli za medicinske sestre v Zagrebu je bila na enoletnem strokovnem izpopolnjevanju v Bürgerspitalu v švicarskem Baslu. Po vrnitvi v domovino je nadaljevala delo v Bolnišnici Maribor, nato pa se je zaposlila v Umetnostnem paviljonu v Slovenj Gradcu.

Ko so leta 1973 v Slovenj Gradcu ustanovili dislocirani oddelek mariborske zdravstvene šole, je prevzela njeno vodstvo. Kot učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka je bila prva in edina redno zaposlena na novi šoli. Dela se je lotila zelo odgovorno in z neizmerno mladostno delovno zagnanostjo.

Pri opravljanju delovnih nalog je čutila potrebo po nadaljnjem usposabljanju. V šolskem letu 1974/75 se je vpisala na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani kot izredna študentka. Diplomirala je decembra 1977.

V šolskem letu 1974/75 se je slovenjgraška Zdravstvena šola osamosvojila izpod okrilja mariborske in postala enota Šolskega centra v Slovenj Gradcu. Gospa Marija Geč je postala njena prva predstojnica. Vodila je organizacijo dela, bila povezovalni člen med Zdravstveno šolo, Šolskim centrom, Bolnišnico Slovenj Gradec in drugimi zdravstvenimi ustanovami v kraju in regiji ter republiškimi šolskimi in zdravstvenimi institucijami. Ravno to »vsajanje šole« v Šolski center, kraj, pokrajino in republiko je od nje terjalo veliko osebnega angažiranja. Rezultati seveda niso izostali. Kmalu so Zdravstveno šolo SG povsod poznali in jo sprejemali povsem enakovredno drugim šolam. Gospa Marija Geč je tako najzaslužnejša za ustanovitev in razvoj slovenjgraške zdravstvene šole, na kateri je poučevala, jo 16 let vodila kot predstojnica, nato pa bila še več let njen duhovni vodja.


Gospa Marija Geč je bila tudi predsednica sekcije medicinskih sester v šolstvu. Prav tako je bila tudi med ustanoviteljicami Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov na področju zdravstvene in babiške nege v Koroški regiji.

Za svoje zavzeto delo na najrazličnejših področjih ustvarjanja strokovnega in družbenega dela je Marija Geč prejela številna priznanja. Tako je leta 1980 za uresničevanje delavskih interesov ter dolgoletno požrtvovalno delo v sindikalni organizaciji prejela srebrni znak sindikatov. Leta 1993 je za mentorsko in pedagoško delo na področju zdravstvene vzgoje in zasluge pri razvoju slovenjgraške zdravstvene šole prejela plaketo občine Slovenj Gradec. Za izjemno široko, zavzeto, dosledno pedagoško in družbeno delo, s katerim je ustvarjala napredek in pripomogla k ugledu medicinskih sester in stroke zdravstvene nege, je leta 1996 prejela zlati znak, priznanje Zbornice zdravstvene nege Slovenije. Prav tako je leta 1997 za izjemne uspehe v pedagoškem in strokovnem delu v vzgoji in izobraževanju prejela Vrunčevo nagrado, ki jo podeljuje slovenjgraška občina. Leta 2006 pa je prejela tudi jubilejno priznanje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec.

Njena moralno-etična drža z motom prve slovenske medicinske sestre Angele Boškin, "Najboljše je komaj dovolj dobro za pacienta", je oplemenitila vse generacije in zaposlene na slovenjgraški zdravstveni šoli in širše.