Priznanja

Društvo podeljuje priznanje za vidne prispevke na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege, priznanje za vidni življenjski prispevek člana na poklicnem področju ter jubilejno priznanje.

Leto 2006:

JUBILEJNA PRIZNANJA za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni negi koroške regije so prejele ustanoviteljice, bivše funkcionarke in dosedanje predsednice Društva in njegovih sekcij. Jubilejna priznanja so bila podeljena ob 40-letnem jubileju Društva.

Ustanoviteljice društva:

 • Ela Lenasi
 • Štefka Kvartič
 • Taja Debeljak
 • Mojca Dretnik
 • Majda Lavre
 • Silva Renčelj
 • Marija Geč

Bivše funkcionarke Društva:

 • Silva Flajs
 • Anica Lakovšek
 • Bernarda Sobočan

Dosedanje predsednice Društva in njegovih sekcij:

 • Marica Španovič
 • Ana Perše
 • Jana Spanžel
 • Bojana Zemljič
Leto 2008:

Dobitnik JUBILEJNEGA PRIZNANJA DRUŠTVA za leto 2008:

 • Negovalni tim patronažnega varstva Zdravstvenega doma Ravne
Leto 2009:

STROKOVNO PRIZNANJE za »vidni prispevek na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege za leto 2009«:

 • Primož Krajnc

STROKOVNO PRIZNANJE za »vidni življenjski prispevek člana na poklicnem področju za leto 2009«:

 • Anica Libnik
 • Martina Kogelnik
 • Zdenka Ravnjak
 • Irena Šertel
Leto 2012:

STROKOVNO PRIZNANJE za »vidni prispevek na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege za leto 2012«:

 • Darja Kotnik
 • Irena Mithans
 • Danica Mršak
 • Tim urgentne dejavnosti ZD Radlje ob Dravi
Leto 2013:

STROKOVNO PRIZNANJE za »uspešno delo na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege za leto 2013«:

 • Berta Klemenc
 • Tim patronažnih medicinskih sester ZD Radlje ob Dravi (Jehart Dorica, Žvikart Bernarda, Ričnik Andreja, Martini Suzana, Bokan Branka, Stražišnik Berta)