Srebrni znak

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške od leta 2005 nagrajuje svoje člane za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi Koroške regije in širše s priznanji Društva.

SREBRNI ZNAK je najvišje priznanje Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške.

 

Dosedanji dobitniki in dobitnice srebrnega znaka

Za leto 2004:
 • Jelka Erjavec
 • Vida Šumah
 • Slavica Potočnik
 • Anica Lakovšek
 • Ida Borčič
 • Slavica Urnaut
 • Negovalni tim Oddelka za interno medicino Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Za leto 2005 - 40.letni jubilej Društva:
 • Danica Knapp
 • Sonja Keuc
 • Anica Vogel
 • Frančiška Šumečnik
 • Majda Zajc
 
Za leto 2006:
 • Sonja Pečolar
 • Majda Topler
 • Helena Verčko
 • Aleksandra Saša Horvat
Za leto 2007:
 • Jana Spanžel
 • Cvetka Beliš
 • Irena Sovinc
 • Anita Tomaž
Za leto 2008:
 • Berta Jež
 • Marina Tušnik
 • Petra Štigl
 • Andreja Trebičnik
 • Katarina Jerlah
Za leto 2009:
 • Amalija Buhvald
 • Danica Repas
 • Mitja Hercog
 • Olga Koršič
 • Negovalni tim oddelka za ginekologijo in porodništvo ter Centra za nedonošenčke v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
Za leto 2010:
 • Dalja Pečovnik
 • Marija Šoštar Lah
 • Berta Stražišnik
 • Tim travmatološko - ortopedskega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Za leto 2011:
 • Milka Repas
 • Janja Pungartnik
 • Marta Vrčkovnik
 • Negovalni tim oddelka za urologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Za leto 2012:
 • Marjetka Dretnik Franc
 • Majda Kladnik
 • Mihaela Miša Šteharnik
 • Jasna Kolar
 • Tim zdravstvene nege Oddelka za intenzivno medicino operativnih strok Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Za leto 2013:
 • Marjanca Božič
 • Mateja Učakar
 • Rozalija Klinc
 • Tatjana Konečnik
 • Negovalni tim enote za diagnostično in terapevtsko endoskopijo na oddelku za interno medicino Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Za leto 2014:
 • Marijana Plaznik
 • Bernarda Sobočan
 • Vesna Korat
 • Ljubica Grögl
 • Marija Ileršič Kac
 • Marija Večko
 • Marija Mavrič
Za leto 2015:
 • Tanja Hovnik Markota
 • Ida Lužnik
 • Kolektiv patronažnega varstva ZD Slovenj Gradec
Za leto 2016:
 • Urška Rudl
 • Lidija Reiter
 • Katarina Krenker
Za leto 2017:
 • Darja Hermonko
 • Vlasta Verčko
Za leto 2018:
 • Dragica Zupanc
 • Tatjana Sušnik
 • Nada Javornik
Za leto 2019:
 • Andreja Šavc
 • Peter Kordež
 • Matej Vidovič
Za leto 2020:
 • Albina Linasi
 • Nada Manojlović
Za leto 2021:
 • Tim ZN Enote za intenzivno interno medicino
 • Veronika Jezernik
 • Snježana Valcl
 • Bojana Viderman
 • Marjana Belovič
Za leto 2022:
 • Sonja Harnik
 • Erika Pevnik
 • Samo Podhostnik
 • Andreja Rezar
 • Anita Smagej