Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

Delo s človekom in njegovim zdravjem je osnova poklica medicinske sestre, zato ima posebno težo, vsebino in vrednost. Strokovnjakom zdravstvene nege je zaupana pravica, da odločajo o pomembnih vprašanjih, ki pripomorejo k krepitvi zdravja, preprečevanju bolezni, lajšanju trpljenja. Ta pravica, ki je neločljivo povezana s spoštovanjem življenja, dostojanstva in pravicami posameznika, zaposlenim v stroki zdravstvene nege nalaga pomembne dolžnosti in osebne odgovornosti. Vpeti v zahtevno vsakdanjo prakso, morajo strokovnjaki zdravstvene nege, pacientu, ki je središče njihovega udejstvovanja, ponuditi preverjena strokovna ravnanja v njegovo korist. K temu jih zavezujejo: morala, humanost, etična pravila in načela (opredeljuje jih Kodekse etike, sprejet leta 1994 na Skupščini Zbornice zdravstvene nege Slovenije).

Kodeks etike je vodilo in spodbuda pri zahtevnem delu v praksi zdravstvene nege in je dokument, ki služi presoji ravnanja in pomaga pri reševanju etičnih vprašanj in dilem.

Zbornica - Zveza je na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti v skladu s 4. členom Statuta na Skupščini 29.3.2014 sprejela dopolnjeni KODEKS ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije.

Aleksandra Saša Horvat


Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije.pdf

Kodeks etike za babice

Skupščina Zbornice-Zveze je dne 26.3. 2011 izdala Kodeks etike za babice Slovenije.

 

Kodeks etike za babice Slovenije.pdf